بهترین جا برای تفریح http://irandokhtaraneh.mihanblog.com 2020-11-28T20:11:18+01:00 text/html 2010-09-20T04:25:29+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی جاده چالوس در سایر کشورهای دنیا !! http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/448 <P><IMG border=0 alt="" src="http://www.khabaronline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/9/att00017.17.jpg&amp;w=520&amp;h=300&amp;q=90"></P> <P><IMG border=0 alt="" src="http://www.khabaronline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/9/att00004.4.jpg&amp;w=520&amp;h=300&amp;q=90"></P> <P><IMG border=0 alt="" src="http://www.khabaronline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/9/att00003.3.jpg&amp;w=520&amp;h=300&amp;q=90"></P> text/html 2010-09-16T06:29:12+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی نقاشی های زیبا و دیدنی http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/447 <P align=center><IMG border=0 alt="نقاشی های زیبا و خلاقانه - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/05540837163243634672.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 alt="نقاشی های زیبا و خلاقانه - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/22026607318221202074.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 alt="نقاشی های زیبا و خلاقانه - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/53116147553312392717.jpg" width=377 height=355></P> text/html 2010-09-16T06:20:01+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عکس هایی زیبا از طبیعت http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/446 <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><IMG style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 440px" border=0 alt="Nature in Latvia 5" src="http://media.englishrussia.com/autumn_latvia/1_005.jpg" width=700 height=525></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><IMG style="WIDTH: 508px; HEIGHT: 392px" border=0 alt="Nature in Latvia 6" src="http://media.englishrussia.com/autumn_latvia/1_006.jpg" width=700 height=482></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN dir=ltr><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 383px" border=0 alt="Nature in Latvia 11" src="http://media.englishrussia.com/autumn_latvia/1_011.jpg" width=700 height=474></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-09-16T06:13:21+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی مجسمه های کاغذی فوق العاده بی نظیر http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/445 <P style="LINE-HEIGHT: 140%; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-SIZE: 15pt" dir=ltr><IMG style="WIDTH: 487px; HEIGHT: 274px" border=0 src="http://download.ittutorial.ir/Pictures/0030-Paper_Sclupture/1.jpg" width=535 height=283></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"> </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 140%; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-SIZE: 15pt" dir=ltr><IMG style="WIDTH: 479px; HEIGHT: 504px" border=0 src="http://download.ittutorial.ir/Pictures/0030-Paper_Sclupture/2.jpg" width=443 height=504></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt"> </SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 140%; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 140%; FONT-SIZE: 15pt" dir=ltr><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 407px" border=0 src="http://download.ittutorial.ir/Pictures/0030-Paper_Sclupture/3.jpg" width=534 height=412></SPAN></FONT></P> text/html 2010-09-06T03:08:07+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی سیر تکاملی برخورد با دختران در ایران ! http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/444 <BR><IMG alt=http://www.peymanmeli.org/Images/WomanFaravaharArtist.jpg src="http://www.peymanmeli.org/Images/WomanFaravaharArtist.jpg" border=0> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt">سال ۱۲۳۰ :<BR>مرد : دختره خیر ندیده من تا نکشمت راحت نمیشم…. !!!<BR><BR>زن : آقا حالا یه غلطی کرد شما ببخشید !!! نا محرم که خونمون نبود . حالا این بنده خدا یه بار بلند خندیده…!!!<BR><BR>مرد: بلند خندیده ؟ این اگه الان جلوشو نگیرم لابد پس فردا می خواد بره بقالی ماست بخره. !!! نخیر نمی شه باید بکشمش… !!!<BR><BR>– بالاخره با صحبتهای زن ، مرد خونه از خر شیطون پیاده می شه و دختر گناهکارشو میبخشه…<BR><BR></SPAN><IMG alt=http://vestalia.persiangig.com/Paint/Lovely-Kids.Blogfa_1373.jpg src="http://vestalia.persiangig.com/Paint/Lovely-Kids.Blogfa_1373.jpg" border=0><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt"><BR><BR><BR>سال ۱۲۸۰ :<BR>مرد: واسه من می خوای بری درس بخونی ؟ می کشمت تا برات درس عبرت بشه. یه بار که مُردی دیگه جرات نمی کنی از این حرفا بزنی !!! تو غلط می کنی !!! تقصیر من بود که گذاشتم این ضعیفه بهت قرآن خوندن یاد بده. حالا واسه من میخای درس بخونی؟؟؟<BR><BR>زن: آقا ، آروم باشین. یه وقت قلبتون خدای نکرده می گیره ها ! شکر خورد. !!! دیگه از این مارک شکر نمی خوره. قول میده…<BR><BR>مرد (با نعره حمله می کنه طرف دخترش ): من باید بکشمت. تا نکشمت آروم نمی شم. خودت بیای خودتو تسلیم کنی بدون درد می کشمت… !!!<BR><BR>– بالاخره با صحبتهای زن، مرد خونه از خر شیطون پیاده می شه و دختر گناهکارشو میبخشه …<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>سال ۱۳۳۰ :<BR>مرد : چی؟ دانشسرا ؟؟ (همون دانشگاه خودمون) حالا می خوای بری دانشسرا؟ می خوای سر منو زیر ننگ بوکونی؟ فاسد شدی برا من؟؟ شیکمتو سورفه (سفره) می کونم…<BR><BR>زن: آقا، تورو خدا خودتونو کنترل کنین. خدا نکرده یه وخ (وقت) سکته می کنین آ…<BR><BR>مرد: چی می گی ززززززن؟؟ من اگه اینو امشب نکوشم (نکشم) دیگه فردا نمی تونم جلوی این فسادو بیگیرم . یه دانشسرایی نشونت بدم که خودت کیف کنی…<BR><BR>– بالاخره با صحبتهای زن، مرد خونه از خر شیطون پیاده می شه و دختر گناهکارشو میبخشه …<BR></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 17pt">سال1380........</P></SPAN> text/html 2010-09-05T07:32:11+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی گزارش تصویری از مراسم شب های قدر http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/443 <P align=center><IMG border=0 alt="گزارش تصویری مراسم شب قدر - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/94264636948874321733.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 alt="گزارش تصویری مراسم شب قدر - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/06171422746236636660.jpg" width=491 height=375></P> text/html 2010-09-04T00:22:58+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی زندگی زیباست http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/442 <P dir=rtl align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>زندگی زیباست ... </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و هر روزش آغازی دوباره</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته..</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>زندگی زیباست ... </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز ...</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ&nbsp; رُز ....</FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 512px; HEIGHT: 456px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos4/leaf_rain.jpg src="http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos4/leaf_rain.jpg" width=700 height=464></FONT></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش ... </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>بی سایه .. بی غم</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 513px; HEIGHT: 1039px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/flowers-trees-9f2.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/flowers-trees-9f2.jpg" width=700 height=1050></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و با اندکی پستی و بلندی ...</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>کسی چه می داند ؟</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>همیشه انگونه که میخواهیم نیست ...</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و هرچه میخواهیم به دست نمی آید ...</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>هجران ها هم حکمتی دارند ..</FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 499px; HEIGHT: 434px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-03/heart-leaves.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-03/heart-leaves.jpg" width=700 height=453></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>اما زندگی همچنان زیباست ..</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 509px; HEIGHT: 446px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos2/cherries-ki.jpg src="http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos2/cherries-ki.jpg" width=700 height=453></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>می توان&nbsp; خاطراتی خوب در ذهن حک کرد </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و باقی را دور ریخت ....</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>یاد و خاطره زیبایی های زندگی تا پایان عمر نشاط و سرزندگی به دنبال دارد</FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 466px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos2/tree_love_heart.jpg src="http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos2/tree_love_heart.jpg" width=700 height=464></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>پاییز را هم می توان زیبا دید</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>نگو خزان است و زردی ..</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند ..</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان رامی سازند...</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>خش خش برگ ها هم زیباست</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>اگر بخواهیم..</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 1075px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/leaves-photo.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/leaves-photo.jpg" width=700 height=1079></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 470px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/branch-z5q.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/branch-z5q.jpg" width=700 height=466></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>مشکل همیشه هست . نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>باید دید و نگرش عوض شود</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>نگاه کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>برایمان به ارمغان می آورد</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>این راهی ست برای غلبه بر مشکلات و نهایت پیروزی و شادکامی</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 509px; HEIGHT: 452px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-04/lup-39dh.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-04/lup-39dh.jpg" width=700 height=454></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>گاه باید مسیر خود را عوض کنیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>همیشه یک راه پاسخگو نیست</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>جرئت انتخاب روشی جدید را داشته باشیم </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>شاید اینگونه پیروز شدیم ...</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>راه های حل مشکلات زیاد است و </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>همه کلیدی به دستمان خواهند داد</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 464px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos4/arrow_sky.jpg src="http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos4/arrow_sky.jpg" width=700 height=464></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و البته به شرط آن که ریسمان امید و هدفهایمان </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>گسیخته نشود ...</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 462px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/blue-rope-6b3.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-02/blue-rope-6b3.jpg" width=700 height=466></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>بپذیریم که مسئول اعمالمان خودمان هستیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><SPAN lang=fa>و خالق ِ یکتا</SPAN>,<SPAN lang=fa>&nbsp; بی حساب و کتاب </SPAN></FONT><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>ما را رها نخواهد کرد</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و نظاره گر و دست گیر ما ست </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>تنهایمان نمیگذارد </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>چه در سختی</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و چه شادی</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و بدانیم هرچه انجام میدهیم ثبت خواهد شد ..</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 456px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos5/foot_snow.jpg src="http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos5/foot_snow.jpg" width=700 height=464></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم..</FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 504px; HEIGHT: 470px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-04/hands-6t3.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-04/hands-6t3.jpg" width=700 height=466></FONT></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>آری اینگونه است رسیدن به اوج ..</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>باید بخواهیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>نهراسیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>بتوانیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>ببینیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>تلاش کنیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>فردا را بخواهیم</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>&nbsp;از گذشته به جز تجربیاتش ما بقی را دور ریزیم</FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 464px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-05/baloons-ji3.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-05/baloons-ji3.jpg" width=700 height=466></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>آری </FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>زندگی با همه سختی ها و مشکلاتش</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>باز هم زیباست</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>رنگارنگ و شیرین</FONT></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>همچون ... </FONT></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 506px; HEIGHT: 456px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos5/smarties-jxs4.jpg src="http://www.bigfoto.com/sites/galery/photos5/smarties-jxs4.jpg" width=700 height=460></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT size=6 face=Tahoma>مجموعه فرهنگی میعادگاه </FONT></SPAN></P> <P align=center><FONT size=6 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 458px" border=0 alt=http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-07/leaves-water-j7r.jpg src="http://www.bigfoto.com/miscellaneous/photos-07/leaves-water-j7r.jpg" width=700 height=466></FONT></P> text/html 2010-08-26T02:29:19+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی تخم مرغی درون تخم مرغ دیگر!!! + عکس http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/441 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="تخم مرغ دو پوسته آری، تخم مرغ دو زرده هرگز" alt="تخم مرغ دو پوسته آری، تخم مرغ دو زرده هرگز" src="http://khabaronline.ir/images/2010/8/egg-within-an-egg_1695936i.jpg" width=494 height=351></DIV> text/html 2010-08-26T00:54:14+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی دوازده پیــــام از عشـــــــق http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/440 <FONT color=#800000><FONT size=4>تقدیم به متولدین دوازده ماه سال</FONT><BR><BR><BR><BR></FONT><FONT color=#ff0000 size=4>متولدین فروردین<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>معصومیت</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>اعتماد</FONT><FONT color=#6600cc>" است.</FONT></FONT><FONT color=#993366><BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین اردیبهشت</FONT><FONT face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" color=#ff0000><BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>صبر</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>و</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>تحمل</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>بخشش</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>و<SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>گذشت</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین خرداد<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>آگاهی</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>احساس</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین تیر<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>فداکاری</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>آزادی</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین مرداد<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>شور و نشاط</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>فروتنی</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین شهریور<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>نیاز</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>کمال</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین مهر<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>زیبایی</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>هماهنگی</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین آبان<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>هیجان</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>تسلیم</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>شدن</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین آذر<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>صمیمیت</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>وفاداری</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین دی<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>عقلانی</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>از</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>خود</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>گذشتگی</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><FONT face=Tahoma><B><BR></B></FONT><FONT color=#ff0000 size=4>متولدین بهمن<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>اغماض</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>یگانگی</FONT></FONT><FONT color=#6600cc size=2>" است.<BR></FONT></B><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><BR></B><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma>متولدین اسفند<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 5pt" face=Tahoma><B><BR></B></FONT><B><FONT size=2><FONT color=#6600cc>که به جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>رحم</FONT><FONT color=#008000><SPAN>&nbsp;</SPAN>و</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>شفقت</FONT><FONT color=#6600cc>" است و از جهان بیاموزید که عشق "</FONT><FONT color=#008000>همه</FONT><FONT color=#6600cc><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT><FONT color=#008000>چیز</FONT></FONT><FONT color=#6600cc><FONT size=2>" است.</FONT><BR></FONT></B> text/html 2010-08-25T06:36:58+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عكسهای میترا طاهری مجری ایرانی شبكه BBC ***واقعا زیباست http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/439 <P><IMG style="BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 505px; PADDING-RIGHT: 2px; HEIGHT: 606px; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-RIGHT: 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt="taheri 002.jpg" src="http://myup.ir/images/66160081429841631173.jpg"></P> <P><IMG style="BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 505px; PADDING-RIGHT: 2px; HEIGHT: 440px; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-RIGHT: 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt="taheri 007.jpg" src="http://myup.ir/images/79592592889840403508.jpg"></P> <P><IMG style="BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 508px; PADDING-RIGHT: 2px; HEIGHT: 446px; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-RIGHT: 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt="taheri 003.jpg" src="http://myup.ir/images/96815113659763277400.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-08-25T06:22:02+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عكسی جدید از عرفان و مهراد هیدن و خشایار در كلوب های دبی http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/438 <A href="http://myup.ir/images/06439603393638926404.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 505px; PADDING-RIGHT: 2px; HEIGHT: 383px; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-RIGHT: 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt="6yx4fpw[1] copy.jpg" src="http://myup.ir/images/06439603393638926404.jpg"></A> text/html 2010-08-25T00:18:13+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عكس جنجالی از یوسف تیموری و دوست دخترش در فرحزاد http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/437 <A href="http://myup.ir/images/43271977274945630990.jpg"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 1px dashed; BORDER-LEFT: 1px dashed; PADDING-BOTTOM: 2px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 506px; PADDING-RIGHT: 2px; HEIGHT: 410px; BORDER-TOP: 1px dashed; BORDER-RIGHT: 1px dashed; PADDING-TOP: 2px" alt="img0029 copy.jpg" src="http://myup.ir/images/43271977274945630990.jpg"></A> text/html 2010-08-24T23:26:28+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عکس های عروسک های ناز http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/436 <P align=center><IMG border=0 alt="" src="http://www.pp11.com/upfiles/Gog46192.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 alt="" src="http://www.pp11.com/upfiles/sVc46104.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 alt="" src="http://www.pp11.com/upfiles/xZm46104.jpg"></P> text/html 2010-08-24T23:24:02+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی هــــنــــر استفاده از سایه ها ! ... http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/435 <P align=center><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/03.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/03.jpg"><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/04.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/04.jpg"><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/05.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/05.jpg"><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/06.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/06.jpg"><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/07.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/07.jpg"><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/08.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/08.jpg"><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/09.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/09.jpg"></P> <P align=center><BR><IMG border=0 alt=http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/10.jpg vspace=1 src="http://www.redlink1.com/mydocs/group/48/10.jpg"></P> <H1 align=center>&nbsp;</H1> text/html 2010-08-22T08:48:06+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی تصاویری که هیچ وقت در ایران پخش نخواهد شد http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/434 <P align=center><IMG height=410 alt=11966232341215206.jpg src="http://pix2pix.org/my_unzip/11966232341215206.jpg" width=427></P> <P align=center><IMG height=474 alt=11966232341518484.jpg src="http://pix2pix.org/my_unzip/11966232341518484.jpg" width=478></P> <P align=center><IMG alt=11966232345215338.jpg src="http://pix2pix.org/my_unzip/11966232345215338.jpg"></P> text/html 2010-08-19T00:26:40+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عاشقانه ها http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/433 <P><IMG style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 366px" src="http://alad-pdf.persiangig.com/image/marshal/24-7.JPG" width=615 height=415></P> <DIV class=abook> <P align=center>&nbsp;</P></DIV> <P dir=rtl align=center><IMG src="http://marshal-modern.ir/Archive/14539.aspx" width=371 height=465> </P> <DIV id=doc5 class=yui-t1> <DIV id=bd1> <P align=center><SPAN lang=fa><FONT color=#ff0000 size=4 face=Tahoma></FONT></SPAN>&nbsp;</P></DIV> <P align=center>&nbsp;</P></DIV> <DIV id=doc6 class=yui-t1> <DIV id=bd2> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>دلم به نازنگاتون،یه عمریه كه اسیره</FONT></P></DIV></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>مراقب دلكم باش،یه وقت زغصه نمیره</FONT></P></DIV></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>درانتظارتو عمریست كنارجاده نشستم</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>خداكنه بیای امروز&nbsp;،تا فرداخیلیه،دیره</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>دلم به نیل نگاتون،درون یك سبد از عشق</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>بگیر ،می‌ارزه كه موسی بشه،وگرنه كه می‌ره</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>ازاین سیاهی بخت و ازاین خرابی اقبال</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>خدامیدونه دل من ،ززندگیش دیگه سیره</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>امیدواره دلم كه یه روز شما ،توگذرگاه</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>پاتون كه خورد به دل من ، چشاتون اونو بگیره</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>دوباره روز گذشت و نیومدی و شب اومد</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>میترسم اینقده دیرشه ،دل ،بیچاره ، بمیره</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>جوونا فكر وصالند ولی دلم به پیامی</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>دلش خوشه ،آخه پیره</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>مرابس است بگیری ، به یك پیام سراغم</FONT></P></DIV> <DIV> <P align=center><FONT size=4 face=Tahoma>سراغی از دل زاری كه برنگاهت اسیره</FONT></P> <P align=center><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><IMG src="http://marshal-modern.ir/Archive/14538.aspx"> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#ff0000 size=4>"فراق "</FONT></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>دلشادم از هر آنچه تو دلشادی </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>غمگینم از هر آنچه تو غمگینی </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>هر چند فراق تو دیوانه می کند مرا </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>شادم که در خواب مرا بهانه می گیری </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>می دانم از الفبای عشق دوری هنوز </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>در سایه غرور مردانگی ات زنده ای </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>شاید گریختی روزی از این هجوم</FONT></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>&nbsp;شاید بگویم برای همیشه دیر کرده ای &nbsp;</FONT></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>طوفان خشم تو را آرامشی نخواهد بود </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>تا لحظه ای که حقیقت اسیر تقدیر است </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>باید بخواهی و با من یکی شوی </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>ورنه تا ابد عشق بسته به زنجیر است </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>یک شب ستاره های آسمان برای تو </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>هر شب خیال تو در خواب برای من </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>یک روز گرمی خورشید از آن تو </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>هر روز غم تنهایی برای من </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>آری خودم خواستم بمانم در این انتظار تلخ </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>شاید وصال تو مرا رها کند از این عذاب </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>شاید تولدی دوباره باشد برای ما </FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=yiv722831818MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%" lang=FA><FONT color=#000000 size=4>شاید که آزاد شویم هر دو از این سراب .</FONT></SPAN> </P></DIV> text/html 2010-08-18T23:31:46+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی مه لقا جابری مدل زیبای ایرانی http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/432 <P align=center><IMG src="http://up.p30day.com/images/67873015298979352604.jpg" width=407 height=411></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 497px; HEIGHT: 691px" src="http://up.p30day.com/images/13486606508535019113.jpg" width=428 height=691></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 492px; HEIGHT: 580px" src="http://up.p30day.com/images/35903813271100534834.jpg" width=551 height=597></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 334px" src="http://up.p30day.com/images/10957145557211294331.jpg" width=705 height=388></P> text/html 2010-08-16T22:10:41+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی تصاویر مراسم تقدیر از بازیگران سریال فاصله ها!! http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/431 <P align=center><IMG border=0 alt="" src="http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-7/n00054042-r-b-011.jpg" width=410 height=289></P> <P align=center><IMG border=0 alt="" src="http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-7/n00054042-r-b-009.jpg" width=410 height=269></P> <P align=center><IMG border=0 alt="" src="http://www.seemorgh.com/images/iContent/1389-7/n00054042-r-b-006.jpg" width=410 height=281></P> text/html 2010-08-16T09:04:46+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی گزارش تصویری از روستای زیبای زیارت گرگان و ساخت وساز غیر مجاز ویلا و مسکن در این مکان http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/430 <P align=center><IMG style="WIDTH: 488px; HEIGHT: 402px" height=407 alt="ساخت و ساز غیرمجاز در طبیعت زیبای روستای زیارت شهر گرگان در استان &#13;&#10;گلستان" src="http://media.farsnews.com/Media/8904/ImageReports/8904170471/15_8904170471_L600.jpg" width=544></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 482px; HEIGHT: 409px" height=403 alt="ساخت و ساز غیرمجاز در طبیعت زیبای روستای زیارت شهر گرگان در استان &#13;&#10;گلستان" src="http://media.farsnews.com/Media/8904/ImageReports/8904170471/16_8904170471_L600.jpg" width=512></P> text/html 2010-08-16T09:03:02+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عکسی از هیلاری اوباما !! http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/429 <P align=center><IMG alt=http://upload.p30pedia.com/uploads/1281891996.jpg src="http://upload.p30pedia.com/uploads/1281891996.jpg"></P> text/html 2010-08-16T08:50:06+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی ببخش كسی را كه تو را دوست ندارد http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/428 <BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify">گفت : كسی دوستم ندارد. میدانی چقدر سخت است این كه كسی دوستت نداشته باشد؟ تو برای دوست داشتن بود كه جهان را ساختی. حتی تو هم بدون دوست داشتن... !<BR><BR>خدا هیچ نگفت.<BR><BR>گفت : به پاهایم نگاه كن! ببین چقدر چندش آور است. چشم ها را آزار می دهم. دنیا را كثیف می كنم. آدم هایت از من میترسند. مرا میكشند برای اینكه زشتم. زشتی جرم من است.<BR><BR>خدا هیچ نگفت.<BR><BR>گفت : این دنیا فقط مال قشنگ هاست.مال گل ها و پروانه ها‚مال قاصدك ها‚ مال من نیست.<BR><BR>خدا گفت : چرا مال تو هم هست.<BR><BR>دوست داشتن یك گل‚ دوست داشتن یك پروانه یا قاصدك كار چندان سختی نیست. اما دوست داشتن یك سوسك‚ دوست داشتن تو كاری دشوار است. دوست داشتن كاری است آموختنی؛ و همه رنج آموختن را نمی برند.<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,153,0)">ببخش كسی را كه تو را دوست ندارد.زیرا كه هنوز مؤمن نیست. زیرا كه هنوز دوست داشتن را نیاموخته. او ابتدای راه است. </SPAN>مؤمن دوست دارد. همه را دوست دارد.زیرا همه از من است. و من زیبایم. من زیبائیم‚ چشم های مؤمن جز زیبا نمیبینند. زشتی در چشم هاست. در این دایره هرچه كه هست‚نیكوست. آن كه بین آفریده های من خط كشید‚ شیطان بود. شیطان مسئول فاصله هاست.<BR><BR>حالا قشنگ كوچكم! نزدیكتر بیا و غمگین نباش.<BR><BR>قشنگ كوچك حرفی نزد و دیگر هیچگاه نیندیشید كه نازیباست.<BR><BR>پس...<BR><BR>ببخش كسی را كه تو را دوست ندارد. زیرا كه او هنوز مؤمن نیست. زیرا كه هنوز دوست داشتن را نیاموخته. او ابتدای راه است.<BR></DIV><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 422px; HEIGHT: 327px" alt=http://1x.com/OEfullSize/29315-fullsize.jpg src="http://1x.com/OEfullSize/29315-fullsize.jpg"></DIV></DIV> text/html 2010-08-12T05:24:01+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی شکار لحظه‌های شکار http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/427 <DIV align=center> <TABLE width="100%" align=center> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top> <DIV class=NewsDetailAdapter> <P align=right><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053774-r-b-001.gif" width=288 height=420></P> <P align=right><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053774-r-b-002.gif" width=420 height=290></P> <P align=right><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053774-r-b-003.gif" width=420 height=288></P> <P align=right><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053774-r-b-004.gif" width=420 height=298></P> <P align=right><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053774-r-b-005.gif" width=420 height=300></P> <P align=right><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053774-r-b-006.gif" width=295 height=420></P> <P align=right><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053774-r-b-007.gif" width=420 height=296></P></DIV></TD> <TD vAlign=top width="20%"> <DIV class=ContentBanner> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" id=ctl00_CenterPlaceHolder_themeOfNewsDetail_ctl00_listNews_ctl00_LeftBannerAdapter_listBanner border=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV> <DIV class=Ads>&nbsp;</DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD> <DIV> <DIV class=Ads>&nbsp;</DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD> <DIV> <DIV class=Ads>&nbsp;</DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV> <SCRIPT type=text/javascript> <!-- jasjoo_ad_client = "6387210037p6pq7"; jasjoo_ad_format = "vertical"; jasjoo_ad_count= 6; jasjoo_ad_pages= 1; jasjoo_ad_border= 0; jasjoo_color_border = "000000"; jasjoo_color_link = "0000FF"; jasjoo_color_text = "000000"; jasjoo_color_url = "008000"; jasjoo_color_button = "3B5998"; //--> </SCRIPT> <SCRIPT type=text/javascript src="http://ads.jasjoo.com/app_Files/jasjoo_script_ad.js"></SCRIPT> </DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <H5 class=PostedComments align=center>&nbsp;</H5> text/html 2010-08-12T04:18:43+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی تصاویری جالب از مار پا دار!! http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/426 <DIV class=slideshow align=center><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current">اخبار دنیا &nbsp;<IMG alt="اگر مار پا دار ندیده اید، ببینید!" src="http://www.khabaronline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/8/snak_with_foot01.jpg&amp;w=520&amp;h=300&amp;q=90"></SPAN></DIV> <DIV class=slideshow align=center><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current"></SPAN>&nbsp;</DIV><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current"> <DIV class=controls align=center></DIV> <DIV class=controls align=center><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current">&nbsp;<IMG alt="اگر مار پا دار ندیده اید، ببینید!" src="http://www.khabaronline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/8/snak_with_foot02.jpg&amp;w=520&amp;h=300&amp;q=90"></SPAN></DIV> <DIV class=controls align=center><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current"></SPAN>&nbsp;</DIV><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current"> <DIV class=controls align=center><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current">&nbsp;<IMG alt="اگر مار پا دار ندیده اید، ببینید!" src="http://www.khabaronline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/8/snak_with_foot03.jpg&amp;w=520&amp;h=300&amp;q=90"> </SPAN></DIV> <DIV class=controls align=center><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current">&nbsp;</DIV> <DIV class=slideshow align=center><SPAN style="opacity: 1" class="image-wrapper current">&nbsp;<IMG alt="اگر مار پا دار ندیده اید، ببینید!" src="http://www.khabaronline.ir/getthumb.ashx?url=images/2010/8/snak_with_foot04.jpg&amp;w=520&amp;h=300&amp;q=90"></SPAN></DIV></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2010-08-12T02:08:46+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی داماد خوش ذوق و ماشین عروس با پر مرغ http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/425 <DIV class=NewsDetailAdapter> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><IMG title="ماشین عروس مرغی" alt="ماشین عروس مرغی" src="http://khabaronline.ir/images/2010/8/1-2.jpg" width=500 height=375></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><IMG title="ماشین عروس مرغی" alt="ماشین عروس مرغی" src="http://khabaronline.ir/images/2010/8/10-8-10-630352.jpg" width=500 height=375></P></DIV> text/html 2010-08-11T23:48:41+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی گیر میدهیم به حقایق دردناک آقایون در زندگی !!! http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/424 <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SUP><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>مردها بر اثر كمبود عاطفه ازدواج می كنند</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5><BR></FONT></SPAN><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>بر اثر كمبود حوصله طلاق می دن</SPAN></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5><BR></FONT></SPAN><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>ولی نكته جالب اینه كه بر اثر كمبود حافظه دوباره ازدواج می كنند !</SPAN></FONT></SUP></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT color=#000000 face=Tahoma><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 20pt" dir=ltr> <HR align=center SIZE=2 width="100%"> </SPAN></SUP></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SUP><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>مردها سه تا آرزو دارن</SPAN></FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>:<BR>-&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>اونقدر كه مامانشون می گن خوش تیپ باشن</SPAN></FONT></FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>!<BR>-&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>اونقدر كه بچه شون می گن پولدار باشن</SPAN></FONT></FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>!<BR></FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>و مهمتر از همه اینكه&nbsp;</SPAN></FONT></FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>:<BR>-&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>اونقدر كه زنشون شك داره زن داشته باشن !!</SPAN></FONT></FONT></SUP><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA> </SPAN></FONT></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT color=#000000 face=Tahoma><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 20pt" dir=ltr> <HR align=center SIZE=2 width="100%"> </SPAN></SUP></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SUP><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>بیشتر مردان موفقیت شون رو مدیون زن اولشون هستند و</SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5><BR></FONT></SPAN><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>زن دومشون رو مدیون موفقیت شون !!</SPAN></FONT></SUP><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA> </SPAN></FONT></FONT></P><FONT face=Tahoma><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SUP><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>فرق پیر دختر با پیر پسر</SPAN></FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>:<BR>&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>اولی موفق نشده ازدواج كنه</SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5><BR></FONT></SPAN><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>ولی دومی موفق شده ازدواج نكنه !</SPAN></FONT></SUP><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA> </SPAN></FONT></FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT color=#000000 face=Tahoma><SUP><SPAN style="FONT-FAMILY: sans-serif; FONT-SIZE: 20pt" dir=ltr> <HR align=center SIZE=2 width="100%"> </SPAN></SUP></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SUP><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>یه ضرب المثل آموزنده هست كه می گه</SPAN></FONT></FONT><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma" dir=ltr><FONT size=5>:<BR></FONT></SPAN><FONT size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA>مردن برای زنی كه عاشقشی از زندگی باهاش آسون تره !</SPAN></FONT></FONT></SUP><FONT color=#000000 size=5 face=Tahoma><SPAN style="FONT-FAMILY: Arabic Transparent" lang=AR-SA> </SPAN></FONT></FONT></P></SPAN></FONT></FONT> text/html 2010-08-11T10:42:18+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عکس های زیبا از دکوراسیون اتاق خواب http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/423 <P><IMG style="WIDTH: 493px; HEIGHT: 389px" border=0 alt="دکوراسیون اتاق خواب - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/63786545473569236801.jpg" width=632 height=416></P> <P><IMG style="WIDTH: 497px; HEIGHT: 398px" border=0 alt="دکوراسیون اتاق خواب - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/10944945585321861391.jpg" width=645 height=411></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-08-11T10:36:20+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی عکس هایی زیبا ویژه رمضان http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/422 <P align=center><IMG border=0 src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1280742484_ramadan_by_bintoboyah.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1280743425_ramadan_by_telpo.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2010-08-11T10:26:19+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی مناظر زیبای سه بعدی از طبیعت http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/421 <P><IMG style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 417px" border=0 alt="گالری عکس پیکسفا - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/53056030655482000338.jpg" width=649 height=451></P> <P><IMG style="WIDTH: 504px; HEIGHT: 443px" border=0 alt="گالری عکس پیکسفا - pixfa.net" src="http://image.pixfa.net/images/85248792840679584010.jpg" width=644 height=462></P> text/html 2010-08-07T08:22:22+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی دستخط خدا بر روی بالهای پروانه ها http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/420 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt=http://img.mantimag.com/images/77506766898513775837.jpg src="http://img.mantimag.com/images/77506766898513775837.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt=http://img.mantimag.com/images/88705042703046713640.jpg src="http://img.mantimag.com/images/88705042703046713640.jpg"></P> text/html 2010-08-07T06:27:37+01:00 irandokhtaraneh.mihanblog.com فاطیما حسنی دانژیا؛ سرزمین جادویی در چین http://irandokhtaraneh.mihanblog.com/post/419 <P align=center><IMG style="WIDTH: 381px; HEIGHT: 419px" border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053382-r-b-001.jpg" width=288 height=419></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 379px; HEIGHT: 420px" border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053382-r-b-006.jpg" width=294 height=420></P> <P align=center><IMG border=0 alt="" src="http://www.fararu.com/images/docs/000053/n00053382-r-b-002.jpg" width=420 height=267></P>