مایلی سایرس در کنار طرفداراش در حال گرفتن عکس یادگاری در بورلی هیلز دیده می شود